Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

E-EXIT Bt. (továbbiakban Szolgáltató), és az általa meghatározott Szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban Megrendelő) között a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételeket, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit a jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák.

2. Szerződés tárgya

A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján az alábbi szolgáltatást nyújtja meghatározott díj megfizetése ellenében ügyfelei részére

– escaperoom.hu: a Szolgáltató a E-exit Szabadulós játékban való részvételt biztosítja, melynek keretében a Megrendelő megvásárolhatja elektronikusan a játékra feljogosító ajándékutalványokat. A termék az ajándékutalványon feltüntetett ideig használható fel, visszavásárlásra nincs lehetőség.

3. Általános tudnivalók, feltételek

A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a Szolgáltatások igénybevételével: 3.1 Megrendelő elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit, és magára nézve azt kötelező érvényűnek tekinti

3.2 Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a díjfizetésről számla kiállítása esetén a természetes személynek meg kell adnia a Szolgáltató számára a nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét.

3.3 Szolgáltatás megrendelésének módja A escaperoom.hu webshopján keresztül, kizárólag elektronikus úton.

4. Felelősség és titoktartás

4.1 Szolgáltató kijelenti, hogy az általa az adatgyűjtés időpontjában hozzáférhető információ legális forrásokból származik

4.2 Minden olyan esemény, melyet a felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, és a szerződéses teljesítést befolyásolja, jelen ÁSZF szempontjából Vis Majornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, áramkimaradás, internet szolgáltatás kimaradása, IRM adatszolgáltatás hiánya, stb.).

4.3 Amennyiben a Megrendelő hibás adatot ad meg, például e-mail cím, számlázási, levelezési vagy szállítási cím, telefonszám, akkor a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

5. Rendelés és szállítás

5.1. E-mail A Megrendelő által kifizetett elektronikus és hiteles dokumentumot e-mailben továbbítja Szolgáltató a Megrendelő felé.

5.2 Futárral történő kiszállítás A Megrendelő által rendelt termékeket (pl. póló) a Szolgáltató egy héten belül adja fel az MPL (Magyar Posta Logisztika) csomagküldő szolgáltatónak. A Magyar Posta kézbesítési hibájából eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Rendezvény jegyeket és bérleteket kizárólag elektronikus úton kézbesítünk.

6. Fizetés

6.1 Fizetés banki átutalással, bankkártyás fizetéssel Szolgáltató a megrendelés értékéről átutalásos számlát állít ki Megrendelő részére. A fizetés minden esetben előre történik, a kért termékeket Szolgáltató csak a számla kiegyenlítése után tudja biztosítani. A számla a pénz Szolgáltató bankszámlájára érkezésekor tekintendő kiegyenlítettnek. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 6.2 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a jegybanki alapkamat kétszeresét köteles késedelmi kamatként fizetni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének a póthatáridőn belül sem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére, a követelés peres úton való érvényesítésére, akár felszámolási eljárás megindítására.

7. Egyéb rendelkezések

7.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Tv., A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Tv., valamint egyéb vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadók.

Panaszával az alábbi szervekhez fordulhat Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Központi faxszám: +36-1-210-4677 Gyáli Iroda Cím: 2360 Gyál Kőrösy út 118-120 (Arany János Közösségi Ház) Telefonszám: +36-29-345-401 E-mail cím: fogyasztovedelemgyal@gmail.com

Gazdasági Versenyhivatal Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levelezési cím: 1245 Budapest 5. Pf.1036 Telefonszám: +36-1-472-8900 Faxszám: +36-1-472-8905 Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-472-8851 Ügyfélszolgálat faxszám: +36-1-472-8905 Ügyfélszolgálat e-mail cím: ugyfelszolgalat@gvh.hu

Pesti Központi Kerületi Bíróság Cím: 1055 Budapest, Markó u. 25. Postacím: 1887 Budapest, Pf: 28. Telefon: +36 1 354 6000 Telefax: +36 1 354 6000 Elnök: Kádárné dr. Báló Ágnes Judit Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Tel: 06 (1) 488 21 31 e-mail : bekelteto.testulet@bkik.hu

Consent to the use of cookies.

For our website to function properly we use cookies. To obtain your valid consent for the use and storage of cookies in the browser you use to access our website and to properly document this we use a consent management platform: CookieFirst. This technology is provided by Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, The Netherlands. Website: https://cookiefirst.com referred to as CookieFirst.

When you access our website, a connection is established with CookieFirst’s server to give us the possibility to obtain valid consent from you to the use of certain cookies. CookieFirst then stores a cookie in your browser in order to be able to activate only those cookies to which you have consented and to properly document this. The data processed is stored until the predefined storage period expires or you request to delete the data. Certain mandatory legal storage periods may apply notwithstanding the aforementioned.

CookieFirst is used to obtain the legally required consent for the use of cookies. The legal basis for this is article 6(1)(c) of the General Data Protection Regulation (GDPR).

Data processing agreement

We have concluded a data processing agreement with CookieFirst. This is a contract required by data protection law, which ensures that data of our website visitors is only processed in accordance with our instructions and in compliance with the GDPR.

Server log files

Our website and CookieFirst automatically collect and store information in so-called server log files, which your browser automatically transmits to us. The following data is collected:

  • Your consent status or the withdrawal of consent
  • Your anonymised IP address
  • Information about your Browser
  • Information about your Device
  • The date and time you have visited our website
  • The webpage url where you saved or updated your consent preferences
  • The approximate location of the user that saved their consent preference
  • A universally unique identifier (UUID) of the website visitor that clicked the cookie banner